راه اندازی خدمت مدیریت کسب و کار به عنوان سرویس

خدمت BMaaS برای ارائه سرویس های وفاداری مشتری به مشتریان تجاری طراحی و توسعه داده شده است. در این سرویس امکاناتی نظیر پخش محتوای صوتی و تصویری، تبلیغات مبتنی بر مکان، ارسال پیام به مشتریان خاص، مدیریت تابلوهای تبلیغاتی و … در یک بستر یکپارچه و با مدل پرداخت هزینه به ازای مصرف با هدف عمومی سازی این سرویس عرضه شده است.

Tagged