غرفه پارساتک در نمایشگاه CHTF 2018 چین

پارساتک در پاویون توانمندی ها و فناوری های ایران در بیستمین نمایشگاه فناوری های پیشرفته چین CHTF 2018 شهر شنزن شرکت کرد. در این نمایشگاه که در بازه ۲۳ الی ۲۷ آبان ۱۳۹۷ و در وسعتی بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع دایر شده بود، بیش از سه هزار و ۵۰۰ شرکت چینی به همراه شرکت هایی از بیش از ۳۰ کشور دنیا دستاوردهای نوآوری خود در حوزه های خانه هوشمند، سلامت هوشمند، شهر هوشمند، رباتیک، لیزر و فوتونیک، انرژی و هوا و فضا را به نمایش گذاشتند.