رونمایی از پلتفرم بومی اینترنت اشیا

پلتفرم بومی اینترنت اشیای شرکت پارساتک با هدف میزبانی از سرویس های مبتنی بر این فناوری برای استفاده عمومی و رایگان کاربران دانشگاهی و کسب و کارهای نوپا در بهمن ماه ۱۳۹۵ به صورت رسمی رونمایی میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این پلتفرم به آدرس iot-cloud.ir مراجعه کنید. این پلتفرم با هدف ارائه خدمت پلتفرم اینترنت اشیا در فضای ابری کشور ساخته و عرضه شده است.