ارائه سمینار اینترنت اشیا در سازمان صدا و سیما

ارائه سمینار اینترنت اشیا با تاکید بر روی کارکردهای بالقوه در سازمان صداوسیما در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۵ توسط مدیران شرکت پارساتک در آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ فنی آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه برگزار شد. در این سمینار ابتدا پس از معرفی شرکت و حوزه‌های کاری آن تاریخچه اینترنت اشیا و بازار پیش رو برای این فناوری بیان گردید و سپس چالش‌ها و معماری‌های مطرح شده برای این فناوری بررسی گردید و پس از آن پلتفرم ابری برای کاربردهای اینترنت اشیا و فعالیت‌های دولت‌ها و سازمان های مختلف در سراسر دنیا بر روی فناوری اینترنت اشیا بیان شد. در نهایت کاربردهای اینترنت اشیا برای صدا و سیما و پیشنهادهای شرکت برای استفاده از پلتفرم ابری اینترنت اشیا در صدا و سیما بیان گردید.

لینک‌های مفید:

اسلایدها و فیلم سمینار

سمینارهای صدا و سیما